31.08.02 Анестезиология - реаниматология (ФГОС по Приказу МОН РФ № 1044 от 25.08.2014)